недеља, 18. новембар 2012.

Spisak najčešćih citata latinskog jezika (2)

http://www.aktivasistem.co.rs/upload/documents/85c928-Citati%20latinskog%20jezika%20091110.htm


A

·   Ab ovo. – Od jajeta. - prenes. : Od početka ~ Horacije
·   Abusus abusum invocat. - Jedna greška vuče drugu za sobom.
·   Acta, non verba. - Djela, ne riječi.
·   Acti labores iucundi. - Dovršeni su poslovi ugodni.
·   Accipere quam facere praestat iniuriam. - Nepravdu osjetit je bolje nego nepravdu stvoriti. ~ Ciceron, Tusculanae disputationes (Razgovori u Tusculumu)
·   Actio est reactio. - Djelovanje je (jednako) protudjelovanje.
·   Ad calendas Graecos. - Na grčke kalende, tj. nikada
·   Alea iacta est! - Kocka je bačena! ~ Julije Cezar pri prelasku rijeke Rubikona
·   Ama et fac, quod vis. - Voli i radi što želiš. ~ Augustin
·   Amicus certus in re incerta cernitur. - Pravog prijatelja prepoznaješ u nesretnoj situaciji. (Prijatelji se u ratu poznaju)
·   Amor omnia vincit. - Ljubav pobjeđuje sve.
·   Animus meminisse horret. - Duša se ježi i na pomisao.
·   Ars gratia artis. - Umjetnost radi umjetnosti.
·   Audaces fortuna iuvat. - Odvažnima sreća pomaže.
·   Aurora Musis amica. - Zora je prijateljica muzama. (Umni posao najbolje je raditi jutri)
·   Ave cæsar! Morituri te salutant! - Ave, Cezare! Pozdravljaju te oni koji će umrijeti!; Uobičajeni pozdrav gladijatora caru prije borbe
·   Ad acta. - Među spise; U koš
·   Ad tempus vitae. - Doživotno.
·   Alpha et omega. - Početak i svršetak.
·   Anno domini. - Godine Gospodnje. (genitiv, ne množina)
·   Ante Christum natum. - Prije rođenja Krista.
·   Audaces fortuna iuvat. - Hrabrima sreća pomaže.
·   Audi, vide, tace si vis vivere in pace. - Slušaj, gledaj, šuti, ako želiš živjeti u miru.
·   Ad bestias. - Pred zvijeri.
·   Ad astra. - Ka zvijezdama u visine.
·   Amor est clavicula in magnus vita - Ljubav je mali ključ u velik život.

B

·   Beata vita perfecta sapientia efficitur. - Blaženi se život ostvaruje savršenom mudrošću.
·   Beati pauperes spiritu. - Blaženi siromasi duhom. ~ Isus, Evanđelje po Mateju
·   Bella gerant alii, tu felix Austria nube. - Dok drugi ratuju, ti se, sretna Austrijo, ženi. ~ Marija Terezija, koja je politikom ženidbe djece postizala mir sa susjednim zemljama.
·   Bella matribus detestata. - Majke mrze ratove ~ Horacije
·   Bene docet, qui bene distinguit. - Dobro uči, tko dobro razlikuje.
·   Beneficium accipere est libertatem vendere. - Uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu.
·   Beneficia non obtruduntur. - Dobra djela ne štete.
·   Bis dat, qui cito dat. - Dvostruko daje, tko brzo daje. ~ Publije Sirac
·   Bis idem non est idem. - Dva put isto, nije to isto.
·   Bonus vir semper tiro. - Dobar čovjek uvijek je početnik ~ Marcijal

C

·   Carpe diem, quam minimum credula postero! - Iskoristi dan, ne vjeruj sljedećem ~ Horacije, Carmen (Ode) 1,11,8.
·   Carpe feminam! - Iskoristi ženu
·   Carum est, quod rarum est. - Skupo je što je rijetko
·   Cave canem! - Pazi se psa! - natpis na starorimskim ulazima dvorišta
·   Cessante causa cessat effectus. - Prestankom uzroka, prestaje i posljedica
·   Clara pacta, boni amici. - Čist račun, duga ljubav.
·   Claude os, aperi oculos! - Zatvori usta, otvori oči!
·   Cogito ergo sum. - Mislim, dakle postojim. ~ René Descartes
·   Consuetudo (quasi) altera natura. - Običaj je kao čovjekova druga narav. ~ Ciceron
·   Condicio sine qua non. - Nezaobilazan uvjet
·   Contra receptam opinionem. - Protiv javnog mnijenja.
·   Contra vim mortis non est medicamen in hortis. - Protiv sile smrti nema lijeka u vrtu
·   Cornix cornici oculos non effodiet. - Vrana vrani oči ne kopa.
·   Corpus delicti. - Dokaz zločina.
·   Credo, quia absurdum. - Vjerujem, jer je nevjerojatno ~ Tertulijan, o Tijelu Kristovu
·   Cucullus non facit monachum. - Kapica ne čini monaha
·   Cui bono? - Koja je korist? ~ Cenzor Lucije Kasije htio je 125. pr.n.e., prema Ciceronu, ovom izrekom naglasiti da kod ubojstva mora pitati i o motivu zločina.
·   Cui honorem, honorem. - Komu čast, čast. ~ Sveti Pavao
·   Cuius regio, eius religio - Čija je zemlja, njegova je i religija, temelj Augsburške vjerske slobode kojom je 1555. okončan rat, a zapadna i središnja Europa podijeljena na katolička i protestantska područja.
·   Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore. - Svatko griješi, ali samo luđak ustrajava u grešci. ~ Ciceron, Filipike 12,5.
·   Cum sapienti viro libenter diserimus - S pametnim čovjekom rado diskutiramo

D

·   Dat census honores. - Bogatstvo donosi čast ~ Ovidije
·   Decies repetita placent - Dopadat će se i (kad se) deset puta ponovi.
·   De gustibus (et coloribus) non est disputandum. - O ukusima (i bojama) ne valja se prepirati. U smislu: Ukusi su različiti. ~ Augustus Faselius vidi Razgovor
·   De mortuis nil (=nihil) nisi bene. - O mrtvima samo najbolje.
·   Demon est deus inversus. - Đavo je suprotnost Boga
·   De nihilo nihil. - Od ničega nastaje ništa ~ Lukrecije
·   De profundis clamavi ad te, Domine! - Iz dubine tebi vapijem, Gospodine, psalam
·   Discardio Populo Nocet - Nesloga narodu škodi.
·   Discite iustitiam moniti et non temnere divos! - Budite poučeni poukama pravde i ne zanemarujte bogove. ~ Vergilije, Eneida 6,620
·   Divide et impera. - Podijeli i vladaj! ~ Luj XI., kralj Francuske
·   Docendo discimus. - Poučavajući učimo. ~ Seneka
·   Domine, conserva nos in pace. - Gospodine, sačuvaj nas u miru.
·   Dominium generosa recusat. - Vlast plemeniti odbijaju. ~ natpis na grbu grada Pise
·   Dominus vobiscum. - Et cum spiritu tuo. ~ Gospodin s vama. - I s duhom tvojim. (katolička liturgija)
·   Dulce et decorum est pro patria mori. - Slatko je i lijepo za domovinu mrijeti. ~ Horacije, Carmina (Oden) 3,2,13
·   Dum spiro, spero. - Dok dišem, nadam se. ~ Ciceron

E

·   Ego sum, qui sum. - Ja sam koji jesam. ~ Knjiga Izlaska, Bog se predstavlja Mojsiju
·   Epistula non erubescit. - Papir podnosi sve. ~ Ciceron
·   Errando discimus. - Griješeći učimo.
·   Errare humanum est. - Griješiti je ljudski. ~ Sveti Jeronim
·   Ex astris scientia. - Od zvijezda dolazi znanje. ~ fiktivna latinska izreka iz Zvjezdanih staza
·   Exegi monumentum (aere perennius) - Izgradio sam spomenik (trajniji od mjedi).
·   Ex iniuria ius non oritur. - Iz nepravde ne izniče pravda.
·   Ex nihilo aliquid facere. - Napraviti nešto iz ničega.
·   Exeptio regulum confirmat. - Iznimka potvrđuje pravilo.
·   Extra ecclesiam nulla salus. - Izvan Crkve nema spasenja. ~ Ciprijan
·   Extra muros. - Izvan zidina. - u smislu: Ne može se ovdje o tome govoriti, nije za uši nekoga od prisutnih.

F

·   Fabula docet - Pouka je...
·   Fama crescit eundo. - Glasina raste širenjem.
·   Fama volat. - Glasina kruži
·   Fas est et ab hoste doceri. - Ispravno je i od neprijatelja učiti. ~ Ovidije
·   Favete linguis! - Zadržite jezik! - u smislu: Pazite što pričate ~ Horacije
·   Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. - Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. ~ Vergilije, Georgica 2,490
·   Festina lente. - Požuri polako.
·   Fiat iustitia et pereat mundus. - Neka bude pravda, makar propao svijet.
·   Finis coronat opus. - Kraj djelo krasi. ~ Ovidije
·   Fortes fortuna adiuvat. - Sreća pomaže hrabrima. ~ Terencije
·   Fata viam invenient. - Što je suđeno, pronaći će svoj put

G

·   Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - Kap buši kamen, ne snagom, već čestim kapanjem ~ Ovidije

H

·   Habent sua fata liberi. – Knjige imaju svoju sudbinu. ~ Terentianus Maurus
·   Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. - Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini
·   Hodie mihi, cras tibi. - Danas meni, sutra tebi.
·   Homo homini lupus est. - Čovjek je čovjeku vuk.
·   Honores mutant mores! - Časti mijenjaju običaje.
·   Horae vulnerant, ultima necat! - Svaki sat ranjava, zadniji ubija!
·   Hic transit gloria mundi! - I tako prolazi slava svijeta..
·   Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. - Povijest je svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnica starine
·   Historia est magistra vitae - Povijest je učiteljica života - Herodot
·   Hanibal antes portas est - Hanibal pred vratima je!!!

I

·   Ibis redibis, nunquam peribis in bello. - Ići ćeš, vratiti se, nikad nećeš poginuti u ratu.
·   Ibis redibis nunquam, peribis in bello. - Ići ćeš, vratiti se nećeš, poginut ćeš u ratu.
·   In dubio pro reo. - U dvojbi, na strani optuženog. ~ odredba rimskog prava
·   In silvam ligna ferre. Nositi drva u šumu (Uzaludan posao).
·   In vino veritas. - vinu je istina. ~ Teokrit
·   Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim. - Upada Scilu tko želi izbjeći Haribdu.
·   Inter arma (enim) silent leges. - Za rata (naime) zakoni šute. ~ Ciceron
·   Inter urinas et faeces homo nascitur. - Među urinom i izmetom čovjek se rađa.
·   Inter pedes virginum gaudium est iuvenum. - Među nogama djevice leži zadovoljstvo mladića.
·   Iactura paucorum servat multos. - Žrtva malobrojnih spašava mnoge.
·   Ignorantia iuris nocet. - Nepoznavanje zakona šteti. u smislu: Nepoznavanje zakona ne spašava od kazne.
·   Iuventus- ventus. - Mladost- ludost.
·   Imaperare sibi maximum imperium est - Vladati sobom najveća je vlast

L

·   Labor omnia vincit. - Rad pobjeđuje sve.
·   Legi, intellexi, condamnavi. - Čitah, razumjeh i osudih.
·   Lex mihi ars - Umjetnost mi je zakon.
·   Lex prospicit, non respicit. - Zakon gleda naprijed, a ne natrag.
·   Lapsus linguae - govorna greška
·   Lapsus calami - greška u pisanju
·   Lapsus memoriae - greška pri pamćenju
·   Locus regit actum - Mjesto određuje postupak.
·   Luat in corpore, qui non habet in aere. - Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom, tj. tjelesnom kaznom.- staro pravo
·   Lupus in fabula -Mi o vuku vuk na vrata.(by bursik)

M

·   Manus manum lavat. - Ruka ruku mije.
·   Mater certa, pater incertus est. - Majka je sigurna, ali ne i tko je otac.
·   Medice, cura te ipsum. - Liječniče, izliječi sebe sama.
·   Medicus curat, natura sanat. - Liječnik liječi, priroda ozdravlja.
·   Medio tutissimus ibis. - U sredini je najbolje. ~ Ovidije
·   Mel in ore, fel in corde. - Na ustima med, u srcu jed (gorčina).
·   Memento mori. - Sjeti se da ćeš umrijeti.
·   Mens sana in corpore sano. - U zdravom tijelu, zdrav duh.
·   Meum est propositum in taberna mori! - Moja je nakana u gostionici umrijeti! ~ Carmina Burana
·   Mors certa, hora incerta. - Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.
·   Mors ultima ratio. - Smrt je posljednja istina.

N

·   Naturam expellas furca, tamen usque recurret. - Istjeraj prirodu zubljom, ona ipak svoje tjera.
·   Nec est ullum magnum malum praeter culpam. - Nema većeg zla od grijeha. ~ Ciceron, Ad familiares 6,4,2
·   Nec temere nec timide. - Ni strašljiv ni nepromišljen.
·   Nemo nascitur sapiens, sed fit. - Nitko se ne rodi mudar. ~ Seneka
·   Nervus belli, pecunia infinita. - Snaga rata, beskrajna zarada ~ Ciceron
·   Ne nuntium necare - Nemoj ubiti glasnika
·   Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu. - Nema ničega u razumijevanju što prije nije bilo u razumu. -
·   Nihil illigitamus carborundum. - Ne dopusti da te poraze loši.
·   Nil supra deos lacesso. - Ne tražim ništa iznad bogova.
·   Nomen est omen. - Ime je znak.
·   Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt. - Nije da se ne usuđujemo jer je teško, već je teško jer se ne usuđujemo. ~ Seneka
·   Non scholae, sed vitae discimus. - Ne učimo za školu, nego za život. ~ Seneka
·   Non omnia possumus omnes. - Ne možemo svi sve.
·   Non vi, sed saepe cadendo. - vidi: "Gutta cavat lapidem."
·   Nosce te ipsum. - Prepoznaj sebe sama ~ natpis u Delfima, na grčkome "Gnothi seauton".
·   Nulla unda tam profunda quam amoris furibunda. - Nijedna voda nije tako duboka, kao što je luda ljubav.
·   Nulla dies sine linea. - Nijedan dan bez poteza.
·   Nunc est bibendum. - Vrijeme je da pijemo. ~ Horacije, Carmina (Oda) 1,37,1
·   Nihil homine est miserius aut superbus. - Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.

O

·   Oderint, dum metuant. - Neka me i mrze, samo da me se i boje
·   Omne animal se ipsum diligit. - Svako živo biće voli sebe. ~ Ciceron, De finibus bonorum et malorum
·   Omnia mea mecum porto. - Sve svoje nosim sa sobom.
·   Omnia praeclara rara. - Sve što je dragocjeno, rijetko je.
·   Omnia tempus habet. - Sve ima svoje vrijeme.
·   Omnia vincit amor. - Ljubav pobjeđuje sve ~ Vergilije
·   Omnium enim rerum principia parva sunt. - Početak svega je malen. ~ Ciceron, De finibus 5,58
·   Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit. - Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže.
·   Ora et labora. - Moli i radi.
·   Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. - Trebao bi moliti za zdrav duh u zdravome tijelu. ~ Juvenal
·   O Tempora, o mores! - O vremena, o običaji! ~ Ciceron
·   Otium cum dignitate. - Odmor s dostojanstvom. ~ Ciceron

P

·   Pacta sunt servanda. - Ugovore treba održati.
·   Panem et circenses. - Kruha i igara.
·   Pater familias - Otac obitelji.
·   Pater patriae - Otac domovine.
·   Pax tecum - Mir s tobom. (česti pozdrav među katolicima)
·   Pax vobiscum - Mir s vama. (česti pozdrav među katolicima)
·   Pecunia non olet. - Novac ne smrdi. ~ car Vespazijan svome sinu Titu
·   Per aspera ad astra. - Preko trnja do zvijezda.
·   Plenus venter non studet libenter. - Pun želudac ne uči rado.
·   Poeta nascitur, orator fit - Pjesnik se rađa a govornik se stvara.
·   Post nubila Phoebus. - Poslije oblaka dolazi sunce.
·   Principiis obsta! - Odoli počecima! ~ Ovidije, Remedia amoris
·   Pro domo (sua) - Za (svoj) dom.

Q

·   Qualis rex, talis grex. - Kakav pastir, takvo stado.
·   Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. - Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj.
·   Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes - Štogod je to, bojim se Danajaca i kad darove nose ~ Laokont
·   Quis custodiet ipsos custodes? - Tko će čuvati čuvare? ~ Iuvenal
·   Quot capita, tot sententiae. - Koliko ljudi, toliko ćudi.
·   Quod erat demonstrandum. - Što se trebalo dokazati. ~ Euklid
·   Quod erat expectandum. - Što se očekivalo.
·   Quod licet Iovi, non licet bovi. - Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno govedu.
U smislu: Što smije gospodar, ne smije podređeni. Ova formulacija u antici nije potvrđena, no vjerojatno se radi o parafrazi stiha iz Terencijeve komedije Heauton timorumenos (Samomučitelj, stih 797):
Aliis si licet, tibi non licet.
Ako smiju drugi, ne smiješ ti.
·   Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? - Dokad ćeš, Katilina, iskušavati strpljivost našu? ~ Ciceron
·   Quo vadis? - Kamo ideš?

R

·   Rebus sic stantibus. - Dok stvari tako stoje.

S

·   Sapere aude. - Usudi se znati. ~ Kant
·   Sapienti sat. - Pametnome dosta
·   Scientia potestas est. - Znanje je moć. ~ Francis Bacon
·   Scio nihil scio. - Znam da ništa ne znam.Sokrat
·   (Semper) aliquid haeret - Nešto uvijek ostaje. ~ Francis Bacon
·   Semper fidelis - uvijek vjeran, tvoj odani ... ~ Krilatica nekih gradova, kao slogan američkih marinaca često je skraćena u oblik Semper Fi
·   Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam - Fer patienter onus, fac sapienter opus ~ Uvijek govori istinu, ne čini zlih djela, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao.
·   Sic est in fatis. - Takva je sudbina, tako je suđeno.
·   Sic transit gloria mundi. - Tako propada slava svijeta.
·   Si duo faciunt idem, non est idem. - Ako dvojica rade isto, nije isto
·   Si tacuisses, philosophus mansisses. - Da si šutio, ostao bi filozof.
·   Si vis amari, ama! - Ako želiš da te voli onda i ti voli!
·   Si vis pacem, para bellum. - Ako želiš mir, pripremi se za rat!
·   Stultitiam patiuntur opes - Bogatstvo smije si dozvoliti glupost. ~ Horacije, Epistulae.
·   Summa summarum ~ Plautus, Truculentus
·   Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt - Suze su u srži stvari i sve što prolazi ranjava našu smrtnost. ~ Vergilije
·   Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. - Dječaci su dječaci i rade dječačke stvari.
·   Superbientum animus prosternet. - Ponos dolazi prije slučaja.
·   Suum cuique. - Svakom svoje.

T

·   Taceant colloquia. Effugiat risus. Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae. - Neka svaki razgovor stane i zamre svaki smijeh: ovo je mjesto gdje smrt s radošću pritječe u pomoć životu. (natpis nad ulazom u anatomski teatar)
·   Taces si vis vivere in pace. - "Šuti ako želiš živjeti u miru."
·   Tantum scimus quantum memoria tenemus.
·   Tempora mutantur nos et mutamur in illis. - Vremena se mijenjaju, a i mi s njima.
·   Tempus fugit! - Vrijeme leti!
·   Timidi mater non flet. - Majka kukavice ne plače. ~ rimska izreka
·   Tolle legge! - Uzmi i čitaj!
·   Talis avus, talis nepos - Takav djed takav unuk.

U

·   Ubi bene, ibi patria. - Gdje mi je dobro, ondje mi je domovina.
·   Ubi tu Gaius, ego Gaia. - Gdje si ti Gaj, ja sam Gaja.
·   ululare cum lupis - zavijati s vukovima ~ s jednog natpisa u Bonnu
·   Usus magister egregius. - Iskustvo je izvrstan učitelj.
·   Ut ameris, ama! - Da bi bio ljubljen, ljubi!
·   Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. - Kad nedostaju snage, i želja je hvale vrijedna. ~ Ovidije, Epistulae ex Ponto 3,4,79.
Parodija na istu izreku:
Ut desint viri, tamen est laudanda voluptas. - Kad nedostaju muškarci, ondje je i požuda hvale vrijedna.

V

·   Vae soli! - Jao samome!
·   Vae victis - Jao pobijeđenima! ~ izreka galskoga osvajača Rima, 390. pr.n.e. (prema Livijevoj Povijesti Rima).
·   Vasa vacua maxime sonant. - Prazne posude najjače zvone.
·   Verba volant, scripta manent. - Riječi lete, zapisi ostaju.
·   Veritas odium parit. - Istina pripravlja (izaziva) mržnju.
·   Veni, vidi, vici. - Dođoh, vidjeh, pobijedih ~ Julije Cezar
·   Veritas amara est. - Istina je gorka.
·   Verum est, summus hominorum. - Istina je,samo smo ljudi.
·   Vinum bonum, pax in domum. - Dobro vino, mir u kući.
·   Vivere tota vita discendum est. - Čovjek uči dok je živ
·   Vulpes pilum mutat, non mores. - Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...