среда, 22. децембар 2010.

Native speakers

                                  Native speakers


Na filološkim fakultetima je ustaljena praksa da studentima časove konverzacije drže predavači kojima je izučavani jezik maternji. Takvi se predavači na engleskom jeziku zovu native speakers i oni ne moraju biti profesionalni edukatori.

Svaki student stranog jezika je, obavezno u toku ili nakon završenih studija, bar na kratko vreme živeo u zemlji čiji jezik uči. Na žalost, iz poznatih ekonomskih i političkih razloga, mali broj naših današnjih predavača je imao priliku da proveri primenjivost svog znanja u zemlji čiji jezik namerava da predaje. Toliko je praksa obaveznog stručnog usavršavanja u stranoj zemlji izbledela, da i oni predavači koji imaju sredstava i mogućnosti da putuju u ciljnu zemlju, to ne čine jer ne vide smisao takvog usavršavanja.

Tako na primer, uče vas da se „Imate li sat?“ kaže „Do you have a watch?“. Na takvo pitanje, u većem delu Velike Britanije, Britanci će malo zastati i ljubazno vam reći da oni obično to kažu: „Do you have the time?“, ali da ruzumeju šta ste mislili-J. Primetićete da vam gramatički netačne rečenice zbog kojih ste dobijali loše ocene iz engleskog i sami sebe ubedili da nemate talenta za jezike, poput He don’t go to school ili We was there, nimalo ne smetaju da komunicirate. Šta više, shvatićete da većina Britanaca tako govori, a da onaj engleski jezik koji ste učili u školi možete iskoristiti za konverzaciju sa 2% stanovništva koji govore potpunom standarnom formom.

Svesni činjenice da tako malo ljudi putuje u inostranstvo i ima priliku da priča sa pravim Britancima ili Amerikancima, sve elitne škole u svetu angažuju native speakers-e kao predavače da bi njihovi učenici zaista bili sigurni da mogu da se snađu u situacijama kada onaj ko komunicira sa njima ne zna njihov jezik i kada se jedino mogu sporazumeti na engleskom jeziku.

Iako je uloga i znanje srpskog jezika naših stručnih predavača nezamenjiva u situacijama kada treba pružiti jezička objašnjenja, idealno bi bilo da učeniku časove konverzacije daje onaj kome je engleski maternji jezik, tj. native speaker. Tako će učenik, osim pomenutih prednosti, moći da ima uvid i u kulturološke razlike, kao i u jedan drugačiji pogled na svet, što mu može mnogo pomoći u daljem privatnom i poslovnom životu.

Nisu samo učenici oni koji bi mogli imati koristi od časova sa native speaker-om. Svaki nastavnik bi trebalo da redovno održava i uči jezik koji predaje, posebno ako godinama predaje istim razredima. Ništa se tako brzo ne zaboravlja kao neupotrebnjavan strani jezik.

Milena Zečević Mićić

Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...