Uskoro počinje nova školska godina, a za prvake i novi životni period u kojem ih očekuju iskušenja, obaveze, drugačiji ritam života...
Psiholozi tvrde da emocije dece koja polaze u školu postaju složenije i dublje, a javljaju se nove sa kojima se ranije nisu susretali.
Zbog toga je jako važno da dete pravilno pripremite za novu razvojnu fazu, ali te pripreme zapravo počinju rođenjem. To znači da roditelji treba da obezbede "zdravu" atmosferu u domu, skladne i harmonične odnose u kojima će dete naučiti da izrazi i shvati svoje emocije i ličnost.
Dete koje je vedro, raspoloženo, zadovoljno imaće i mnogo bolji uspeh u školi, čak i ako ne zna nijedno slovo pre nego što sedne u školsku klupu. Sa decom treba razgovarati, tvrde psiholozi, pričati im šta ih očekuje, šta škola znači, koliko je lepa, ali i da će morati da se trude, da će se od njih očekivati da svoje obaveze ispune na vreme. 
Nikada nemojte dete plašiti školom, savetuju psiholozi, jer ćete na taj način samo stvoriti otpor prema novim obavezama i probleme sa učenjem. 
Pred polazak u prvi razred mališani prolaze kroz obavezni predškolski program, koji može da se obavlja u vrtiću ili u školi u koju će dete da ide. Postoje različite opcije, poludnevni, celodnevni boravak, skraćeni program u trajanju od 3 časa dnevno, pa se dobro raspitajte koja varijanta je najbolja za vaše dete.
Ukoliko dete ima predškolski program u privatnom vrtiću proverite da li ta ustanova ima licencu, odnosno verifikaciju Ministarstva prosvete, jer bez te potvrde neće moći da se upiše u školu. 
PRIPREMA STARIJIH ĐAKADeci koja već idu u školu nije potrebna posebna priprema, osim da nekoliko dana pred početak godine uspostavite ritam koji odgovara školskim obavezama.
To znači da dete odlazi na spavanje ranije, kako bi naviklo da se budi na vreme. Ohrabrite decu da će nova školska godina doneti nova znanja i izazove, jer mališani uglavnom nisu srećni što je raspust prošao.
Pomozite im da uđu u "školski ritam" i budite strpljivi, bez nepotrebnih grdnji i rasprava.
Priprema ne podrazumeva nikakvo "pravo" učenje, već se deca uče da se što bolje verbalno izražavaju, jačaju se njihova pažnja i koncentracija, kao i motorika. To se postiže pesmicama, igrama, pričama, crtaćima... Da bi dete naučilo da piše, važno je da ima dobro razvijenu krupnu motoriku, odnosno motoriku rame-lakat-šaka, što se najbolje postiže kroz različite likovne i fizičke aktivnosti. Kroz predškolski program dete se i emocionalno priprema za školu, odnosno kod njega se razvijaju timski duh i osećaj pripadnosti.
Takođe, da bi dete pošlo u školu mora da ima razvijene pojmove prostornih odnosa, tačnije da zna šta je levo-desno, gore-dole, iznad-ispod, napred-nazad. Cilj predškolskog programa je da se budući prvaci što bolje pripreme za učenje čitanja i pisanja, kao i shvatanje elementarnih matematičkih i jezičkih pojmova, čime će se baviti u prvom razredu. Pogrešno je decu forsirati da čitaju i pišu pre nego što pođu u školu, tvrde psiholozi, jer će to ionako učiti cele godine. Predškolci najbolje uče posmatranjem, imitacijom i identifikacijom.
Zbog toga mu pričajte o školi, zajedno crtajte, igrajte se, razgovarajte o tome kako ste vi pošli u prvi razred, kako je vama bilo u predškolskom. Naoružajte se strpljenjem i nemojte da se ljutite ako nešto morate da mu ponovite hiljadu puta. Potrudite se da pravilno govorite, reagujete skladno i vaša deca će se identifikovati sa vama. Osim od roditelja deca uče i od vršnjaka, pa je zbog toga dobro da dete ide u predškolsko sa decom koju već poznaje. Takođe, što više druženja, igre i sa poznatom i sa nepoznatom decom predstavljaju neku vrstu pripreme za polazak u školu.
Dete će sa radošću očekivati prvi dan škole ako ga pravilno pripremite. Pričajte mu da će se družiti sa starim, ali i da će upoznati nove prijatelje, da će mnogo toga naučiti, ali i da će ponekad biti teško. Nemojte da preterujete sa hvalospevima, jer škola neće uvek biti samo lepa. Dete treba da shvati da će se tamo i igrati i učiti, ali da mora da poštuje red i izvršava svoje obaveze.
Zrelost dece za polazak u školu ocenjuje psiholog. Intelektualna zrelost nije jedini preduslov da dete pođe u prvi razred, a istraživanja pokazuju da deca koja su ranije krenula u školu češće imaju problema sa učenjem. Psiholozi smatraju da dete može da se upiše u školu kada je fizički i psihički zrelo, odnosno kada poseduje telesnu, ličnu i funkcionalnu zrelost. Telesnu određuje lekar i zbog toga se ide na detaljan sistematski pregled. Lična zrelost (u koju spadaju emocionalna i socijalna zrelost) znači da je dete u stanju da se na nekoliko sati odvoji od roditelja, izdrži i kazne i pohvale, da je sposobno da se uključi u grupu. Dete treba ranije upisati u školu samo ukoliko ono insistira i ako je potpuno zadovoljilo sve provere i kriterijume. Funkcionalna zrelost podrazumeva da dete shvata realnost, da ume da odvoji svet mašte od stvarnosti.
Pre nego što dete upišete u predškolsko i odlučite da ranije ide u školu, dobro razmislite, konsultujte se sa stručnjacima. Nemojte da forsirate dete koje nije spremno, jer to može da vam stvori probleme kroz čitavo školovanje.