понедељак, 2. април 2012.

Šta je memorandum a šta memo?

Posted  by Dragana Amarilis

"memorandum"
Na izgled sasvim obično pitanje, šta je memorandum.
Nije baš tako ako ga posmatramo sa aspekta engleskog jezika i sa aspekta našeg.
Da idemo redom.

Memorandum je reč latinskog porekla i znači “(thing) to be remembered”, nešto što je potrebno da zapamtmo.
Memo je skraćenica te reči.
- Memorandum u engleskom jeziku
Dakle, što se forme i značenja na engleskom jeziku tiče, nema nikakve razlike.
Osnovna značenja bi bila:
- A short note written as a reminder
- A written record or communication, as in a business office, note, message, reminder
"memorandum ili memo"
- Memorandum u srpskom jeziku
Mi smo se u poslovnoj terminologiji u našoj sociijalističkoj prošlosti malo razišli sa Zapadom, tako da je kod nas, u našem jeziku i poslovnoj teminologiji još uvek dominantno značenje pojma memorandum:
- Memorandum je papir A4 formata, na kome su odštampani logo i osnovni podaci jedne firme.
Međutim poslovna komunikacija se i kod nas sve više odvija na engleskom jeziku a samim tim i pravila poslovnog komunicranja se menjaju.
Tako da ako vam vaš šef kaže da nepišete memo, onda u svakom slučaju misli na englesko značenje i upotrebu te reči, dopis internog karaktera.
- Osnovna pravila za pisanje memoranduma – kako nas engleska poslovna korespodencija uči
Ima jedna mala, već dobra poznata šala, koj kaže: “A memorandum is not written to inform the reader but to protect the writer”, ili skraćeno CYA.
Zaključujemo da je pisanje memoranduma, naročito u ovim velikim, fancy firmama, više nego poželjno. Zato su se svi, koji rade na engleskom govornom području, veoma izveštili u pisanju istih.
1. Memo Header, zaglavlje sadrži
- To, kome
- From, od
- Date, datum
- Subject, Re, predmet ili pozivanje na neki drugi dokumnet sastanak i sl
- cc, kopija za arhivu, nadređenog ili sl.
2. Body, sadržaj
Pisanje memoranduma ili memo je veoma popularno, ali ne treba preterivati. Neka osnovna pravila su:
- kratko
- jasno
- konkretno (drži se teme)
"pravila za pisanje poslovnih memoranduma"
U slučaju da se memo piše u svrhu davanja nekog radnog zadtaka, potrebno je izložiti jasno, koje sve akcije je potrebno preduzeti, da bi se taj zadatak izvršio, dati rok i ako je moguće, kratko objašnjenje, zašto je neophodno to odraditi.
To bi bila cela priča.
Primera, kome su potrebni, ima koliko hoćete.
Na kraju za sve one koji rade u tzv. korporacijama, velikim firmama i sl, evo jedne male, već otrcane ali simpatične šale na tu temu.
A sales rep, an administration clerk, and the manager are walking to lunch when they find an antique oil lamp. They rub it and a Genie comes out. The Genie says, “I’ll give each of you just one wish” “Me first! Me first!” says the administration clerk. “I want to be in the Bahamas, driving a speedboat, without a care in the world.” Poof! She’s gone. “Me next! Me next!” says the sales rep. “I want to be in Hawaii, relaxing on the beach with my personal masseuse, an endless supply of Pine Coladas and the love of my life.” Poof! He’s gone. “OK, you’re up,” the Genie says to the manager. The manager says, “I want those two back in the office after lunch.”
Moral of the story: Always let your boss have the first say.

Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...